From Sweden With Love

Consultancy & Solutions Vill du etablera dig på den tyska marknaden? Tror du att ditt företag har potential till expansion i Tyskland men vet för lite om de språkliga och kulturella hinder som kan dyka upp? 

Genom vår svenska bakgrund och mångåriga erfarenhet av att hjälpa svenska firmor starta upp i de tysktalande länderna, vet vi vilka problem som kan förekomma och hur de kan övervinnas. 

Vi på From Sweden With Love har väl inarbetade lösningar för dessa svårigheter. Vårt nära samarbete med olika svenska och skandinaviska institutioner i Tyskland, som t.ex. Svenska Handelskammaren i Tyskland, de nordiska ambassaderna i Berlin och våra kontakter till viktiga beslutsfattare inom politiken och finansvärlden, gör att vi vet vilka krav som måste uppfyllas och vilka kommunikationskanaler du bör använda för att just din verksamhet och affärsidé skall bli framgångsrik. Dessutom har vi goda kontakter till samma partners i Österrike och Schweiz.

Vår stora erfarenhet av, och goda relationer till det tyska affärs- och medielandskapet, har gjort oss experter på hur just din business kan markandsföras bäst. Sveriges image i Tyskland är väldigt positiv och många tyskar är välvilligt inställda till allt svenskt, men det räcker inte för att bli framgångsrik här.

Det första och viktigaste steget är att vi gemensamt lägger upp en hållbar planläggningsstruktur. Som en strategisk konsultbyrå fokuserar vi på just dina mål, dina förutsättningar och dina önskningar. 

Det gäller också det finansiella ramverket, som kan vara en speciell utmaning i sig. 
 Här presenterar vi ett urval frågor som vi kan lösa:

 • Vad måste ja tänka på för att bli framgångsrik i de tysktalande länderna? Vilka problem kan uppstå, och vilka åtgärder måste jag vidta?
 • Vad måste övervägas innan jag söker mig in på den tyska marknaden?
 • Vilka kulturella hinder kan jag räkna med, och vad innebär det? 
 • Vilka skatte- och lagmässigt regionala skillnader finns det? Tyskland består av 16 delstater var och en med sitt individuella ekopolitiska system
 • Hur ser min budget ut? Vilken finansplan har jag?
 • Jag har redan etablerat mitt bolag i Tyskland, men det fungerar inte som jag önskar. Vad kan jag göra för att vända situationen, och hur skall jag gå till väga?
 • Ärligt sagt, hur bra är min tyska? Hur skall jag kunna förbättra mina kunskaper? 
 • Min affärsverksamhet har en hemsida och är också representerad i sociala nätverk, men de är inte översatta till tyska. Är det nödvändigt?
 • Reklamkampanjer - kan annonsering i pressen öka min omsättning?
 • Mässor, Nätverk och liknande evenemang – är det viktigt med den typ av närvaro för min affärsverksamhet? 
 • Hur ser de olika försäljningskanalerna ut? Kan de byggas ut?
 • Tysklands företagsklimat är hierarkiskt uppbyggt. Hur hanterar jag dessa motstånd och hur övervinner jag dem?


Det finns alltid behov av bra PR när man vill sälja sin affärsidé, i synnerhet när man vill etablera sig utanför Sveriges gränser. Sedan snart 20 år driver vi pr-byrån tocado pr, som varit involverat i flertalet kända företagsetableringar på den tysktalande marknaden. Tillsammans med tocado pr kan vi på From Sweden With Love hjälpa dig med olika lösningar som vi skräddarsyr för just din verksamhet och din afffärsidé.

 • Vi kan realisera och genomföra reklamkampanjer och förmedla kompetenta partners för försäljning och distribution
 • Vi erbjuder översättningar från svenska till tyska av pressdokument, hemsidor och övrig bolagsinformation
 • Vid behov organiserer vi individuellt anpassade resor för press eller företag och ger support på plats


Fehmarnbelt-anslutningen, som planeras bli klar 2024, betyder att Skandinavien kommer närmare kontinenten. Det resulterar i en lättare tillgänglig affärsmarknad som för svenska företag innebär enorma möjligheter till ekonomisk expansion.